Dit factsheet beschrijft de belangrijkste feiten over Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ). Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen van de screeningonderzoek worden beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringscijfers over de screening weergegeven. Tot slot worden kort de historie van en ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek geschetst.