Dit feitenoverzicht van december 2021 beschrijft de belangrijkste feiten over de hielprikscreening. Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringcijfers weergegeven. Tot slot zijn kort de historie van en ontwikkelingen in dit bevolkingsonderzoek geschetst.
The fact sheet is also available in English.