Dit feitenoverzicht beschrijft de belangrijkste feiten over de neonatale na de geboorte (na de geboorte) hielprikscreening in Nederland. Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen. Daarnaast bevat het feitenoverzicht de belangrijkste monitoringcijfers. Tot slot zijn kort de historie en de ontwikkelingen in dit bevolkingsonderzoek geschetst.
The factsheet is also available in English.