U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . U kunt kiezen voor twee onderzoeken:

  1. de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en
  2. onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (20 wekenecho).

U bepaalt zelf of u deze onderzoeken laat doen. In deze folder leest u meer over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.