Test NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )
Badanie pod kątem obecności syndromu Downa, Edwardsa i Pataua

Niniejsza ulotka obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r