Bij uw baby is de hielprik gedaan. Het bloed is getest op een aantal ziekten. Als blijkt dat uw kind mogelijk een vorm van erfelijke bloedarmoede heeft, is extra bloedonderzoek nodig. Wie doet dit onderzoek? En hoe kunt u zich voorbereiden? De folder is ook vertaald in het Engels, Arabisch en Turks.

Referral for hereditary anaemia (Engels)
الإحالة في حالة فقر الدم الوراثي (Arabisch)
Kalıtsal anemide sevk (Turks)