Kort na de geboorte worden bij een kind de gehoor- en hielprikscreening uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat niet altijd duidelijk is welke rol de kraamverzorgende hierbij heeft en welke rol de screener.
In dit document wordt hierover duidelijkheid gegeven. Het is bedoeld ter ondersteuning van het gesprek tussen kraamzorg- en jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) organisaties. In grote lijnen komt het erop neer dat de kraamverzorgende een belangrijke rol heeft bij de voorbereiding van de screeningen. De screener zorgt voor de voorlichting van de ouders en de uitvoering van de screeningen.