Hepatitis B is een infectieziekte die leverstoornissen en leverkanker kan veroorzaken. Dragers van het virus worden niet altijd (direct) ziek en weten daardoor ook niet altijd dat ze drager zijn. Baby’s die tijdens of vlak na de geboorte besmet worden met het  virus, lopen een grote kans op chronische hepatitis B.

Deze folder is bedoeld voor zwangere vrouwen die drager zijn van het hepatitis B-virus. De folder wordt uitgereikt door de verloskundige.