Veel aandoeningen waar met de hielprik op wordt getest zijn erfelijk. Omdat erfelijke informatie in het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) vastgelegd is, kunnen ontwikkelingen in DNA-technologie voor nieuwe mogelijkheden in de hielprikscreening zorgen. In Hielprik & DNA duidt RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) samen met RIVM-GZB voor beleidsmakers de kansen en uitdagingen in de toekomst. Hielprik & DNA is een clickable pdf en is verschenen in december 2019.