Podczas ciąży możesz przeprowadzić badanie w celu ustalenia, czy Twoje nienarodzone dziecko ma wrodzone wady lub nieprawidłowości fizyczne. Jest to tak zwane przesiewowe badanie prenatalne. Istnieją dwa rodzaje badań:

1. przesiewowe badanie prenatalne pod kątem zespołu Downa, Edwardsa i Pataua oraz
2. przesiewowe badanie prenatalne pod kątem nieprawidłowości fizycznych (USG 20 tygodnia ciąży, czyli tzw. badanie połówkowe).

Ty decydujesz, czy poddasz się badaniom. Niniejsza broszura zawiera informację o przesiewowych badaniach prenatalnych pod kątem zespołu Downa, Edwardsa i Pataua.

Dostępna jest również broszura na temat badania połówkowego USG.