Deze kaart kan worden gebruikt ter ondersteuning van het counselingsgesprek over de prenatale screening.