Deze kaart kan worden gebruikt ter ondersteuning van het counselingsgesprek over de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek .