Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.

Versie 1.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek), is deze test uit dit document verwijderd.

Versie 1.2, actualisatie september 2022: Geen inhoudelijke wijzigingen, foutieve links gecorrigeerd.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist in het kader van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. In dit document staan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert. Dit betreft o.a. de opleidingseisen, de uitvoering en registratie van het eerste trimester SEO en het minimale aantal eerste trimester SEO’s dat een eerste trimester SEO-echoscopist per jaar dient te verrichten.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.