Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. In dit document staan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert. Dit betreft o.a. de opleidingseisen, de uitvoering en registratie van het eerste trimester SEO en het minimale aantal eerste trimester SEO’s dat een eerste trimester SEO-echoscopist per jaar dient te verrichten.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Dit document geldt vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO (naar verwachting 1 september 2021).