Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen aan de opleiding tot eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist tot aan de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting. In dit document staan algemene voorwaarden beschreven voor deelname aan de opleiding eerste trimester echoscopie, zoals toelatingsvoorwaarden, de scholingsonderdelen, informatie over de vaardigheidstraining en kosten. Daarnaast wordt informatie gegeven over de kwaliteitstoetsing van opleidingen, het kennisniveau en de vaardigheden waar de echoscopist na afronding over beschikt en informatie over de eindbeoordeling.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).


Dit document geldt van 1 maart 2021 tot aan de implementatie van het eerste trimester SEO (naar verwachting 1 september 2021). Eisen voor de opleiding eerste trimester SEO nĂ¡ de implementie worden nog vastgesteld.