Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )-echoscopist in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. In dit document staan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de echoscopist die het tweede trimester SEO uitvoert. Dit gaat o.a. over opleidingseisen, de uitvoering en registratie van het tweede trimester SEO en het minimale aantal tweede trimester SEO’s dat een tweede trimester SEO-echoscopist per jaar dient te verrichten.

 

Versie 4.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na positief advies van de Programmacommissie op 16 februari 2021. Dit document is geactualiseerd, het beleid pretecho is hieruit verwijderd aangezien dat is ondergebracht in de Kwaliteitseisen tweede trimester SEO.

Versie 4.1, actualisatie september 2022: Geen inhoudelijke wijzigingen, foutieve links gecorrigeerd.