Versie 4.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie op 16 februari 2021

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek -echoscopist in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structurele afwijkingen. In dit document staan de algemene voorwaarden die worden gesteld aan de echoscopist die het tweede trimester SEO uitvoert. Dit gaat o.a. over opleidingseisen, de uitvoering en registratie van het tweede trimester SEO en het minimale aantal tweede trimester SEO’s dat een tweede trimester SEO-echoscopist per jaar dient te verrichten.

Dit document is geactualiseerd, het beleid pretecho is hieruit verwijderd aangezien dat is ondergebracht in de Kwaliteitseisen tweede trimester SEO.