Dit document geeft de lijst weer van gecommitteerden voor de praktijktoets bij opleiding TTSEO-echoscopist.

Versie januari 2024