De resultaten van deze monitor zijn gebaseerd op gegevens die zijn geregistreerd in de landelijke database Peridos. Deze registratie is in de afgelopen jaren zowel kwantitatief als kwalitatief verbeterd.