Deze monitor betreft een verkorte versie van de professionalsmonitor. In de monitor worden trends in indicatoren over de afgelopen zes jaren (2013 t/m 2020) gepresenteerd