Deze monitor betreft een verkorte versie van de professionalsmonitor. In de monitor worden trends in indicatoren over de afgelopen zes jaren (2013 t/m 2020) gepresenteerd

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO).