Deze monitor betreft een verkorte versie van de professionalsmonitor. In deze monitor worden trends in indicatoren over counseling, NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) gepresenteerd over de afgelopen jaren (van 2016-2021). De professionalsmonitor bevat regionale cijfers.