Deze monitor betreft een verkorte versie van de professionalsmonitor. In deze monitor worden trends in indicatoren over counseling, de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) gepresenteerd over de afgelopen jaren (van 2016-2022). Vanaf 1 september 2021 is het eerste trimester SEO beschikbaar gekomen en in deze monitor voor het eerst over een volledig jaar gerapporteerd. De professionalsmonitor bevat regionale cijfers. 

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.