De monitor van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) (na de geboorte )gehoorscreening (NGS) wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ). De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de NGS op landelijk en organisatieniveau is verlopen.

Gerelateerde onderwerpen