De monitor van de neonatale na de geboorte (na de geboorte ) (na de geboorte )gehoorscreening (NGS) wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ). De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de NGS op landelijk en organisatieniveau is verlopen.

Gerelateerde onderwerpen