Monitoring van de neonatale na de geboorte gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2011 Met definitieve diagnostiekuitkomsten TNO/CH congenitale hypothyreoïdie  Congenitale hypothyreoidie /2013 R11837 Datum: December 2013 Auteur(s): C.P.B. van der Ploeg, A. Rijpstra, P.H. Verkerk