Met de komst van de Nederlandse registratie van Uman Big 180IU begin 2024 is een artsenverklaring niet meer nodig.