Het toegankelijkheidsonderzoek naar www.pns.nl is afgerond op 31 juli 2023. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

Kijk voor meer informatie over een toegankelijke digitale overheid op DigiToegankelijk.nl.