Peridos is de landelijke database met gegevens van zwangeren en zorgverleners, die in het kader van het programma screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom en het echoscopisch onderzoek (DEP-SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) verzameld worden. De Stuurgroep bepaalt het doel en de middelen die voor Peridos worden ingezet. Dit opdrachtformulier wordt ingevuld door de Stuurgroep Peridos. De Programmacommissie keurt de uiteindelijke opdrachtformulering goed.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO).