Veranderingen in de logistieke uitvoering van PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)   Mw. Y.H.H.M. Wijnands, medisch adviseur RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) – RCP Bilthoven


Routinematige navelstrengbloedbepaling is vervallen per 1 januari 2013

In de materialen die op deze site zijn te downloaden, wordt aangegeven dat de routinematige bepaling van de Rhesus (D)-bloedgroep (RhD) in het navelstrengbloed van kinderen van RhD-negatieve zwangeren op termijn vervalt.
Inmiddels heeft de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten dat de routinematige navelstrengbloedbepaling kan vervallen per 1 januari 2013. In uitzonderingssituaties blijft de navelstrengbloedbepaling door lokale laboratoria wel bestaan:

  • bij een ontbrekende uitslag van de foetale RhD-typering
  • bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering
  • in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie. Dit gebeurt op geleide van de uitslag van Sanquin.