Dit document beschrijft hoe het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu omgaat met verzoeken van ouders  met betrekking tot het restant hielprikbloed en/of de digitale hielprikgegevens van hun kind(eren).