In deze monitor worden gegevens van het prenatale tijdens de zwangerschap screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek over het jaar 2018 gepresenteerd. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek ). Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld door RIVM - CvB. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd. De peildatum is 5 september 2019.