In deze monitor worden gegevens van het prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) tijdens de zwangerschap   screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek over het jaar 2019 gepresenteerd. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) Centrum voor Bevolkingsonderzoek  ). Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld door RIVM - CvB. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO).