In deze monitor worden gegevens van het prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screeningsprogramma tijdens de zwangerschap   screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek over het jaar 2020 gepresenteerd. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek). Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld door RIVM-CvB. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening met de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.