In deze monitor worden gegevens van het prenatale tijdens de zwangerschap screeningsprogramma tijdens de zwangerschap   screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek over het jaar 2020 gepresenteerd. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek  . Het doel van de monitor is het monitoren van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld door RIVM - CvB. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd.