Dit document beschrijft het toepassingsgebied voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), de inbedding in de zorg en het counselingsgesprek en de criteria waar nevenbevindingen aan moeten voldoen voor rapportage. Het protocol is opgesteld door de onafhankelijke werkgroep nevenbevindingen NIPT, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad over nevenbevindingen bij de NIPT (2020/12).