Formulier om binnen het PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie  programma weigering (verdere) deelname of een verzoek om anonimiseren door te geven aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s .