Als je kind voor vervolgonderzoek naar de kinderarts wordt verwezen, dan komen de resultaten van de hielprik en het vervolgonderzoek in het informatiesysteem NEORAH Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening (Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening) (Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening). In de folder lees je meer over de registratie van gegevens in NEORAH.