In opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) en de Regionale Centra heeft IQ Health van het Radboudumc het afgelopen jaar gewerkt aan een onderzoek naar de kwaliteit van het TTSEO in relatie tot praktijkvariatie. In november 2023 heeft een groot aantal echocentra de moeite genomen om in het kader van dit onderzoek een vragenlijst in te vullen. Er is een samenvatting van het onderzoek beschikbaar met daarin de belangrijkste bevindingen én de mogelijke vervolgstappen.