In dit boekje, versie maart 2021, vindt u beknopte informatie over de ziektebeelden waarop pasgeborenen vanaf 1 maart 2021 gescreend worden. Per ziekte staat beschreven wat de ziekte inhoudt, hoe vaak deze voorkomt en welke behandeling mogelijk is. De informatie hebben we in dit compacte boekje weergegeven, zodat u het altijd bij de hand kunt hebben.