In dit compacte boekje, versie januari 2024, vindt u beknopte informatie over de ziektebeelden waar pasgeborenen sinds 1 oktober 2023 op gescreend worden. Per ziekte staat beschreven wat de ziekte inhoudt, hoe vaak deze voorkomt en welke behandeling mogelijk is.

Gerelateerde onderwerpen