Brief en bijlage brief aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) inzake tariefbeschikking PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) en hielprik 2024 - december 2023. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Bloedonderzoek zwangeren voor professionals

    Zwangere vrouwen krijgen in het eerste verloskundig consult (vóór week 13 van de zwangerschap) een bloedonderzoek aangeboden. Dit onderzoek heet bevolkingsonderzoek PSIE ofwel ‘bloedonderzoek zwangeren’. Het doel van deze screening is om hepatitis B- en hiv-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekte van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen.