Formulier om de toediening van anti-RhD-Ig Immunoglobuline (Immunoglobuline ) (ofwel anti-D) te melden aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s ). Het formulier kan gebruikt worden voor de melding van zowel antenatale als postnatale toediening.

Gerelateerde onderwerpen