Formulier om de toediening van anti-RhD-Ig Immunoglobuline  (ofwel anti-D) te melden aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s . Het formulier kan gebruikt worden voor de melding van zowel antenatale als postnatale toediening.