Formulier om de toediening van HBIg (ofwel hepatitis B-immunoglobuline) en/of hepatitis B-vaccin aan pasgeborene te melden aan RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s).