Het document bevat een selectie van vragen gesteld door eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek -echoscopisten en de antwoorden daarop.