Op maandagmiddag 7 december hebben zo’n 50 regiocoördinatoren de online informatiebijeenkomst over de neonatale na de geboorte (na de geboorte) hielprik- en gehoorscreening bijgewoond. Professionals van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) en het RIVM-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s) praatten de coördinatoren bij over de resultaten van de programma’s en over diverse actuele ontwikkelingen. Erika Buitenhuis (hoofd pre- en neonatale screeningen RIVM-CvB) zat de online bijeenkomst voor. In de download treft u het verslag van deze dag.

Gerelateerde onderwerpen