Niewystarczający wynik badania słuchu - dalsze działania

U Państwa dziecka wykonano kilkakrotne badanie słuchu. Zostało ono przeprowadzone przez specjalistę ze Służby Opieki Zdrowotnej nad Dziećmi (JGZ) lub przez specjalistę z Kraamzorg (instytucji świadczącej opiekę położniczą). Badania słuchu nie wykazały jeszcze, że Państwa dziecko w wystarczającym stopniu słyszy na jedno lub oboje uszu. Dlatego też konieczne są dalsze badania.

W niniejszym folderze znajdziecie Państwo informacje na ten temat.

Co oznacza taki wynik badań?

Niewystarczający wynik badań nie oznacza od razu, że w przypadku Państwa dziecka występuje trwała utrata słuchu. Może być tak, że słuch jest tymczasowo słabszy, np. na skutek przeziębienia. Również, jeżeli dziecko jest niespokojne w trakcie wykonywania badań, mogą one dać wynik niewystarczający. Jednakże możemy mieć także do czynienia z trwałą utratą słuchu. W każdym razie nie wiemy jeszcze, czy.

Państwa dziecko słyszy w wystarczającym stopniu, aby być w stanie nauczyć się mówić.

Dalsze działania

Specjalista przeprowadzający badanie przesiewowe poinformował Państwa, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań. Odbywa się to w Centrum Audiologicznym. Centrum Audiologiczne to instytucja specjalizująca się w badaniach słuchu, mowy i języka. Centra te są czasami powiązane ze szpitalami.

Skierowanie

Specjalista, który przeprowadzał ostatnie badanie przesiewowe słuchu omówi z Państwem skierowanie. Omówi on również to, do którego Centrum Audiologicznego powinno trafić Państwa dziecko. Zadba także o umówienie wizyty oraz poinformuje Centrum Audiologiczne oraz lekarza rodzinnego o wynikach badań przeprowadzonych u Państwa dziecka. Skierowanie wystawione zostanie przez

lekarza rodzinnego lub lekarza dziecięcego. Specjalista przeprowadzający badania przesiewowe słuchu udzieli Państwu dalszych informacji na ten temat. Jeżeli skierowanie wydane zostanie przez lekarza rodzinnego, zostanie o tym także powiadomione biuro konsultacyjne.

 W jaki sposób należy się przygotować?

W Centrum Audiologicznym Państwa dziecko przejdzie dalsze badania. Ich zakres będzie szerszy niż w przypadku przesiewowego badania słuchu. Łącznie mogą one potrwać kilka godzin. Czasami konieczne jest poczekanie, aż dziecko zaśnie. Wówczas badanie przebiega bowiem najsprawniej. Dlatego też należy zadbać o to, abyście mogli Państwo w razie konieczności nakarmić dziecko oraz aby zabrać ze sobą czyste pieluszki. Na 24 godziny przed badaniem proszę nie stosować olejku do kąpieli ani mleczka do skóry u dziecka. Produkty te sprawiają, że elementy przyklejane wykorzystywane w trakcie badania słabiej się trzymają.

Nie zawsze udaje się przeprowadzić wszystkie badania podczas jednej wizyty. Możliwe jest, że będą Państwo musieli przyjść z dzieckiem jeszcze raz.

Wynik badania

Gdy przeprowadzane było przesiewowe badanie słuchu, wyniki otrzymali Państwo natychmiast. Nie zawsze tak jest po przeprowadzeniu badań w Centrum Audiologicznym. W większości przypadków usłyszą Państwo, kiedy otrzymają wyniki badania. Jeżeli to nie nastąpi, należy się o to zapytać.


Jakie są koszty?

Koszty badań w Centrum Audiologicznym pokrywa Państwa ubezpieczyciel zdrowotny. W przypadku dzieci nie obowiązuje własne ryzyko.

Czy mają Państwo jeszcze pytania?

Informacje na temat badań słuchu oraz badań w Centrum Audiologicznym można znaleźć na stronie RIVM (Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska): www.rivm.nl/gehoorscreening. Znajdą tam Państwo również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Z pytaniami na temat dalszych badań można się także zwrócić do osoby, która skierowała Państwa do Centrum Audiologicznego. Mogą Państwo także zadzwonić do NSDSK (Holenderskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Głuchym i Niedosłyszącym): 020 574 5945

 

Prywatność

Dane na temat badania przesiewowego słuchu przeprowadzonego u Państwa dziecka zostają zapisane w systemie administracyjnym przeznaczonym specjalnie na potrzeby neonatalnych badań przesiewowych słuchu. Zajmuje się tym opiekująca się Państwa dzieckiem Służba Opieki Zdrowotnej nad Dziećmi. Celem tego systemu jest umożliwienie nadzoru nad tym, aby wszystkie dzieci były na czas poddawane badaniom przesiewowym słuchu oraz aby badania te były przeprowadzane we właściwy sposób. Dane te mogą ponadto zostać użyte na potrzeby prowadzonych statystyk krajowych oraz badań naukowych. Do tego celu wykorzystuje się wyłącznie dane zanonimizowane. Gdyby dane te konieczne były dla przeprowadzenia badań naukowych i w tym celu potrzebne byłyby dane osobowe Państwa dziecka, zawsze zostaną Państwo najpierw poproszeni o wyrażenie na to zgody.

Wyniki badań przesiewowych słuchu są także zapisywane w cyfrowych aktach Państwa dziecka w opiekującej się Państwa dzieckiem Służbie Opieki Zdrowotnej nad Dziećmi. Państwa prawa związane z tymi cyfrowymi aktami dziecka mogą Państwo znaleźć w opisie polityki dotyczącej prywatności stosowanej przez Służbę Opieki Zdrowotnej nad Dziećmi opiekującą się Państwa dzieckiem.

 Dla lekarza dziecięcego ważne jest to, aby znał wyniki badania przeprowadzonego w Centrum Audiologicznym. Jest mu to potrzebne w celu właściwej oceny rozwoju Państwa dziecka. Poza tym wyniki te ważne są także w celu nadzorowania jakości na poziomie krajowym. Na ten cel dostarczane są wyłącznie dane zanonimizowane. W przypadku skierowania do Centrum Audiologicznego zostaną Państwo poproszeni o wydanie zgody odnośnie obu celów wykorzystania wyników.

Folder 

Folder ten otrzymują Państwo w momencie skierowania Państwa dziecka do Centrum Audiologicznego. Niniejszy folder został wydany przez RIVM (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska) i powstał dzięki współpracy rodziców oraz specjalistów z zaangażowanych grup zawodowych i organizacji.
 

RIVM dokłada wszelkich starań, aby publikować aktualne, łatwo dostępne, prawidłowe i kompletne informacje. Treść niniejszej publikacji nie może jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Niniejsza publikacja została wydana przez:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

Listopad 2018 r