Kort na de geboorte krijgt je baby de gehoortest. Dit onderzoek geeft je belangrijke informatie over de gezondheid van je baby.

This information is available in multiple languages

Gehoortest

Gehoortest in het kort

 • Kort na de geboorte krijgt je baby de gehoortest. Dit onderzoek geeft je belangrijke informatie over de gezondheid van je baby.
 • Met de gehoortest kan vroeg worden ontdekt of je baby voldoende hoort om goed te leren praten.
 • Hoe eerder wordt ontdekt dat je baby niet goed hoort, hoe sneller de behandeling kan starten.
 • Bij de gehoortest krijgt je baby een klein, zacht dopje in het oor. Je baby merkt er bijna niets van.
 • Je krijgt meteen de uitslag.
 • Doe zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie dagen na de geboorte, aangifte bij de gemeente. Dan krijgt je baby de gehoortest op tijd. Houd rekening met de openingstijden. Online aangifte doen kan soms ook.
 • De gehoortest vindt meestal thuis plaats. Je baby krijgt meestal tijdens hetzelfde huisbezoek ook de hielprik.
 • Degene die de onderzoeken uitvoert, is meestal een medewerker van het consultatiebureau. Deze persoon heet de screener.
 • Vóór je baby de gehoortest krijgt, vraagt de screener eerst of je wilt meedoen. Meedoen is vrijwillig.
 • Je hoeft niets te betalen voor de gehoortest.

Met de gehoortest wordt gemeten of je baby voldoende hoort om goed te leren praten. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van je baby. Als een gehoorverlies vroeg wordt ontdekt, kan de behandeling snel beginnen. Hoe eerder de behandeling begint, hoe beter je kind kan leren praten.

De gehoortest vindt meestal bij je thuis plaats, in de eerste week na de geboorte. Je baby krijgt meestal tijdens hetzelfde huisbezoek ook de hielprik.

In delen van Zuid-Holland en Gelderland gebeurt de gehoortest op het consultatiebureau als de baby een paar weken oud is. Je krijgt dan een uitnodiging.

Als je baby in het ziekenhuis ligt, wordt de gehoortest gedaan als je baby weer thuis is.

Geef aan het consultatiebureau door wanneer je baby thuiskomt uit het ziekenhuis. Ligt je baby lang in het ziekenhuis? Dan kan de test daar worden gedaan. Het consultatiebureau zal hierover dan contact met je opnemen. Hoor je binnen een week niets, neem dan zelf contact op met het consultatiebureau.

Ligt je baby op een intensive care afdeling voor pasgeborenen (NICU neonatale intensive care unit (neonatale intensive care unit))? Dan wordt de gehoortest daar gedaan.
 

De screener doet een zacht dopje in het oor van je baby. Met dit dopje wordt een zacht geluid aan het oor gegeven. Een gezond oor maakt een geluid terug. Het dopje vangt dit geluid weer op. Het dopje is verbonden met een meetapparaat. Dit apparaat geeft aan of je baby voldoende hoort. De test duurt enkele minuten en doet geen pijn. Je baby merkt er weinig van en slaapt meestal rustig door.

Je hoeft niets voor te bereiden. Wel moet het tijdens de test stil zijn in de kamer. De gehoortest werkt het beste als je baby slaapt of rustig is. Je baby kan in het bedje of in je armen blijven liggen.

Op www.pns.nl/gehoortest-baby vind je filmpjes over hoe de gehoortest gaat.

Je krijgt meteen de uitslag van de gehoortest. Bij ongeveer 95 van de 100 pasgeborenen is de uitslag van de gehoortest meteen voldoende. Is de uitslag onvoldoende? Dan wordt de test na een week nog een keer gedaan.

Een onvoldoende uitslag hoeft niet te betekenen dat je baby niet goed hoort. Is de tweede gehoortest ook onvoldoende? Dan volgt na weer een week een derde test, met een ander apparaat.

Is ook de uitslag van de derde test aan één of beide oren onvoldoende? Dan wordt het gehoor van je baby verder onderzocht in een audiologisch centrum. Een audiologisch centrum is gespecialiseerd in onderzoek van gehoor, spraak en taal. De screener geeft je hier meer informatie over.

Gegevens en privacy

Om de gehoortest te kunnen doen, zijn gegevens van jou en je kind nodig. Denk aan naam, adres, woonplaats en duur van de zwangerschap. Het consultatiebureau slaat deze gegevens op in een informatiesysteem speciaal voor de gehoortest bij baby’s. De gegevens zijn nodig om te zien of alle kinderen op tijd de gehoortest krijgen, wat de uitslag is en of meer onderzoek nodig is.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor landelijke overzichten en wetenschappelijk onderzoek. De gegevens zijn dan anoniem. Dit betekent dat niet te zien is om welk kind het gaat. Zijn voor onderzoek toch persoonsgegevens nodig? Dan wordt altijd eerst om toestemming van de ouders gevraagd.

De resultaten van de gehoortest komen ook in het digitale dossier van je kind bij het consultatiebureau. Lees meer over dit dossier op www.ddjgz.nl.

Het informatiesysteem van de gehoortest is beveiligd. Alleen medewerkers van het consultatiebureau die je gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de gehoortest, kunnen bij de gegevens.

Wil je niet dat gegevens van jou of je kind in een informatiesysteem blijven staan? Kijk op www.pns.nl/gehoortest/juridische-informatie wat je kunt doen.

Wat je nog meer moet weten

Vóór het uitvoeren van de gehoortest vraagt de screener eerst of je dit wilt.

Doe zo snel mogelijk aangifte van de geboorte van je baby bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Doe dit uiterlijk binnen drie dagen na de geboorte. Dan krijgt je baby de gehoortest op tijd. In sommige gemeenten kun je online aangifte doen.

Als de uitslag van de gehoortest voldoende is, dan weet je bijna zeker dat het gehoor van je kind op dat moment voldoende werkt. Heel soms wordt een kind na de gehoortest pas slechthorend. Twijfel je aan het gehoor van je kind? Neem dan contact op met je huisarts of het consultatiebureau.

Voor de gehoortest hoef je niets te betalen. Is er vervolgonderzoek bij je baby nodig? Dan wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar.

 • Heb je een klacht over hoe de gehoortest bij je baby is gedaan? Neem dan contact op met de organisatie die het onderzoek heeft uitgevoerd.
 • Heb je een andere klacht? Op www.rivm.nl/contact vind je informatie over de klachtenregeling van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Deze informatie krijg je van de verloskundige of gynaecoloog aan het einde van de zwangerschap. Ook bij de aangifte van geboorte bij de gemeente krijg je informatie over de gehoortest.