Nipt consult

Minister Kuipers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) volgt het advies op van de Gezondheidsraad over de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) (20 februari 2023). Dit betekent dat de extra keuze aan ouders om al dan niet informatie te krijgen over nevenbevindingen verdwijnt.

Situatie nu

De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) is een onderzoek tijdens de zwangerschap naar down-, edwards- en patausyndroom. Sinds 1 april 2023 valt de NIPT binnen het reguliere aanbod van prenatale screening en kunnen alle zwangeren hier (kosteloos) voor kiezen. In de huidige situatie hebben zwangeren de keuze voor de NIPT met of de NIPT zonder nevenbevindingen.

Wat verandert er?

Door het recente besluit van de minister vervalt deze laatste keuze. Dit betekent dat kinderen van zwangeren die kiezen voor de NIPT, straks ook onderzocht worden op structurele chromosoomafwijkingen (SA’s). SA’s kunnen leiden tot bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en/of lichamelijke afwijking bij het kind.

Bepaalde nevenbevindingen die bijna nooit worden aangetroffen bij het kind (de RAT’s), worden in de toekomst niet meer gemeld.

Heel soms kan er ook een aanwijzing zijn voor een kanker bij de moeder (de CAP’s). Dat is een nevenbevinding die de zwangere straks, net als nu, altijd te horen krijgt.

Overigens kan pas na vervolgonderzoek met zekerheid worden vastgesteld of het om een ernstige chromosoomafwijking gaat.

Invoering over 1 tot 1,5 jaar

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) krijgt de opdracht van de minister om het besluit door te voeren en onder andere de voorlichting, kwaliteitseisen, counseling, informatiematerialen en ICT aan te passen. Dit gebeurt zoals gebruikelijk in nauwe samenwerking met betrokken partners en beroepsgroepen. Naar verwachting duurt het 1 tot 1,5 jaar tot de verandering ingaat.