Dit jaar is een nieuwe editie van het Spiekboekje Hielprikscreening verschenen. 

In dit compacte boekje, versie januari 2024, vind je beknopte informatie over de ziektebeelden waar pasgeborenen op gescreend worden. Per ziekte staat beschreven wat de ziekte inhoudt, hoe vaak deze voorkomt en welke behandeling mogelijk is.

Je kunt het Spiekboekje bestellen in de Webshop pre- en neonatale screeningen.

Op de website www.pns.nl vind je ook de pdf van het Spiekboekje.