Tot de zomer worden er geen actieve uitnodigingen voor TrainTool verstuurd. Dit om zorgprofessionals niet onnodig te belasten met bijscholingsactiviteiten, aangezien het nieuwe coronavirus (COVID-19) veel druk legt op zorgverlenende taken. 

Zorgverleners die dat zelf willen, kunnen zich aanmelden voor TrainTool bij het betreffende Regionaal Centrum door een mail te sturen. Zij krijgen dan binnen twee weken een uitnodiging. 

De Regionale Centra en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben begrip voor de lastige situaties van zorgmedewerkers in de coronacrisis. Daarom hebben zij dit besluit genomen.