Het counselingsgesprek heeft twee doelen: informatie uitwisselen en hulp bieden bij de beslissing wel of niet prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) op aangeboren aandoeningen en afwijkingen te laten uitvoeren.

Wanneer vindt het counselingsgesprek plaats? 

Een counselingsgesprek vindt bij voorkeur plaats voor de 10 weken. Dan kan een zwangere op tijd een geïnformeerde keuze maken en kan ze uit alle opties kiezen.
Het counselingsgesprek mag in principe tijdens de hele zwangerschap. Maar het is in het belang van de zwangere om het counselingsgesprek plaats te laten vinden voor de 10 weken.

Los van de intake  

Het advies is om de counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) in een apart gesprek te laten plaatsvinden, dus los van bijvoorbeeld de obstetrische intake. Dit advies doet recht aan het feit dat het counselingsgeprek en de intake gesprekken zijn met ieder een ander, eigen doel. Ook draagt dit advies bij aan het voorkomen dat teveel informatie in één keer aan de zwangere (en haar partner) gegeven wordt en dat het gesprek te lang wordt.
‘Los’ betekent dat de zwangere merkt dat er een duidelijk onderscheid is tussen de intake en de counseling. Dat wil niet zeggen dat er ook een bepaald aantal uren of dagen tussen moet zitten. Als het qua planning beter uitkomt om de intake en de counseling op één dag te doen, is dat natuurlijk prima. Zo zou je ervoor kunnen kiezen om na de intake even tijd te nemen voor wat administratieve handelingen en/of een korte pauze.
Het counselingsgesprek is de start van de prenatale screening. Een counselingsgesprek los van de intake draagt bij aan het borgen van de aandacht die counselen dient te krijgen conform de WBO Wet op het bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek) en de financiering van de counseling.

Tijdsslot counseling minimaal 35 minuten

De counseling wordt zodanig georganiseerd dat er minimaal 35 minuten beschikbaar zijn voor counseling. Het counselingstarief is gebaseerd op een counselingsduur van circa 35 minuten. De counseling over de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) en het tweede trimester SEO dient in één en hetzelfde gesprek plaats te vinden.

Counseling is individueel

Counseling kan niet in een groep plaatsvinden Het idee achter counseling is dat er een individueel interactief proces ontstaat tussen de zorgverlener en de zwangere. Groepsvoorlichting kan eventueel wel een plaats hebben in de voorbereiding op het individuele counselingsgesprek.

Counseling na een eerdere zwangerschap

Ook zwangeren die in een recente voorgaande zwangerschap zijn gecounseld dienen opnieuw gecounseld te worden. Bij deze zwangeren kan de counselor de voorkennis en eerder genomen beslissingen betreffende prenatale screening bevragen evenals hoe de zwangere daar op terug kijkt. Vervolgens kan de te bespreken informatie en begeleiding daar op afgestemd worden.

Kosten counselingsgesprek

De zorgverzekering betaalt de kosten van het counselingsgesprek, dit gaat niet ten koste van het eigen risico van de zwangere. Zie ook Tarieven en declaraties

Bekwaamheden voor kwalitatief goede counseling 

Wat is kwalitatief goede counseling? Om te kunnen counselen over prenatale screening moet je over voldoende bekwaamheden beschikken. Het volgen van (bij)scholing is verplicht. Tijdens scholing werk je aan je bekwaamheden als counselor. Hier vind je een overzicht van de bekwaamheden.