Binnen het programma prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de onderzoeken en de opleidingen. De kwaliteitseisen zijn per professionele doelgroep gegroepeerd.