Binnen het programma prenatale tijdens de zwangerschap screening onderzoek zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de onderzoeken en de opleidingen. De kwaliteitseisen zijn per professionele doelgroep gegroepeerd.