Moet ik als parttimer evenveel bijscholing volgen? 
Ja, alle counselors moeten hetzelfde aantal accreditatiepunten halen.   

Welke organisaties waren betrokken bij de inrichting van de bijscholingscyclus?  
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ), de Regionale Centra voor Prenatale Screening, de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen ), de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ) en de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland ). Er is een Projectgroep Implementatie bijscholing en afgevaardigden van de Werkgroep Voorlichting & Deskundigheid monitoren twee keer per jaar de wijze waarop de accreditatie van bijscholingen door de accreditatiecommissies verloopt. 

Waarom krijgt counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) zoveel aandacht in bijscholing? 
Hiervoor zijn verschillende redenen;  

  • De counselor krijgt te maken met de ethische complexiteit van het recht op niet-weten en mogelijke consequenties van de uitkomst van de screening; Het is belangrijk dat counselors voldoende toegerust zijn om dit soort zaken bespreekbaar te maken.  
  • Er zijn de afgelopen jaren grote veranderingen (innovaties zoals de invoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) of het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) geweest in prenatale screening die vragen om tijdige aandacht in bijscholing. De ontwikkelingen blijven zich snel opvolgen.  
  • Prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek in plaats van de WGBO. De WBO stelt hoge eisen aan de voorlichting van mogelijke deelnemers van screeningen en de bevolkingsonderzoeken. 

Ik ben lid van de BEN, NAPA, NVOG of V&VN. Hoe komt mijn gevolgde bijscholing in Peridos? 
Geef door aan het eigen Regionale Centrum welke bijscholing je hebt gevolgd. Zij registreren dit in Peridos. 

Waar kan ik terecht met vragen die niet op deze website beantwoord worden?  
Heb je vragen die niet op deze Q&A pagina worden beantwoord?   

  • Ik ben een counselor: neem contact op met je eigen Regionale Centrum  
  • Ik ben een scholingsaanbieder: neem contact op met het RIVM-CvB, dat kan via pns@rivm.nl