Je leest hier hoe je als counselor de aanvraag doet voor het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek).

Direct naar:

Voordat counselor tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) aanvraagt  

De counselor verifieert bij de zwangere of haar keuze omtrent het tweede trimester SEO nog steeds actueel is

Aanvraag 

Het aanvragen van een tweede trimester SEO loopt buiten Peridos om: de counselor geeft de zwangere een papieren verwijsbrief mee of stuurt een digitaal verwijsformulier aan de echoscopist (dit is dus anders dan bij het eerste trimester SEO). Uiteraard moet de counselor wel de gegevens van de counseling naar Peridos sturen.

Mededelen resultaten: wie

De counselor maakt vooraf afspraken met de zwangere over het mededelen van de resultaten van het echoscopisch onderzoek. Als regel wordt de uitslag door de echoscopist tijdens en na het onderzoek medegedeeld. 

Versie Datum Samenvatting wijziging