PG Bijlage Laboratoriumtarieven PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) vanaf 1 januari 2024 - december 2023. Deze bijlage hoort bij de brief Tariefbeschikking PSIE en hielprik 2024.

Gerelateerde onderwerpen


  • Bloedonderzoek zwangeren voor professionals

    Zwangere vrouwen krijgen in het eerste verloskundig consult (vóór week 13 van de zwangerschap) een bloedonderzoek aangeboden. Dit onderzoek heet bevolkingsonderzoek PSIE ofwel ‘bloedonderzoek zwangeren’. Het doel van deze screening is om hepatitis B- en hiv-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekte van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen.