De kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door de Regionale Centra tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist.

In de Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO staan de beoordelingscriteria. De beoordeling zelf is uitgewerkt in een scoringsformulier en beoordelingsrapport.

Het format scoringsformulier is aangepast n.a.v. de implementatie van de leidraad Tweede trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 3.1 (per 1 juni 2023). Daarom zijn er twee versies. Dit is de versie van april 2023. Deze geldt vanaf 1 januari 2024.

Ga naar de versie van februari 2021